marți, 21 octombrie 2014

DEGRINGOLADA ELECTORALĂ - DIRIJATĂ


1. „Pledoarie” pentru „homo Ludens” sau „omul  Tabletă”


Ce istorie zbuciumată au avut românii între 1915-1920!  Iată, a venit rândul secolului XXI pentru a testa capacitatea naţională de reconstrucţie a statului român în parametri stabiliţi de proiectul integrării treptate şi totale. Pentru că între  2015 şi 2020, se vor derula şi finaliza toate acţiunile majore  şi definitorii ale proiectului european , de progres, sau regres. Pentru că, în acest segment temporal cartea viitorului neamului românesc va fi editată prin „noi înşine”. Adică, „precum vom vota aşa vom culege”. Vom îndeplini dezideratul solidarizării umane sau, vom trăi într-o democraţie poliformă marcată de refuzul valorilor, a separaţiilor puterilor în stat, inadecvată unei vieţi sociale constructive şi liniştite. Vom asista neputincioşi cum atâtea apetituri străine vor secătui lacom şi ameninţător rezervele de apă, energie şi hrană ale românilor sub îngăduinţa smintită a politicienilor. Regenerarea noastră statală, instituţională,  şi morală, precum şi menţinerea identităţii noastre culturale specifice se va dovedi un proces tot mai anevoios în condiţiile  subordonării unei religii globale.  Deşi am importat modele vestice de organizare comunitară reuşită, nu am reuşit  în 24 de ani, să realizăm îmbogăţirea spirituală a românilor prin contacte umane bazate pe încredere , încurajare, stimă şi preţuire reciprocă. Se pare că, nu am înţeles nici acum  rolul celor două premise logice sub care supravieţuieşe economia de piaţă, cea de cooperare socială , culturală şi economică şi cea concurenţială. Identificăm discrepanţe serioase între tendinţele comunitare şi globaliste ale occidentului şi cele extremist liberale ale României. Ce poţi spune atunci când, un guvern extremist, „democrat- liberal” ia măsuri pentru tăierea pensiilor şi salariilor săracilor şi protejează bogăţia mafioţilor? Când administraţia prezidenţială şi guvernele extremist – liberale  au schimbat sensul pozitiv al mişcării sociale şi în loc de armonie, de consolidare şi promovare a valorilor umaniste de bază s-a urmărit realizarea unui „homo ludens”. Un om  mulţumit pentru că, este alimentat continuu cu „pâine şi circ” adică hrană ieftină şi distracţie de doi bani. Un om care este gata să-şi arvuneze destinul în schimbul participării  la un grătar, la un meci, la un suc, la o bârfă. Un om care îşi gâdilă continuu urechile cu produsele ieftine ale industriei de divertisment (singura cu profit excedentar), ştiri de scandal, găselniţe penibile şi promovează pe scena celebrităţii, tipologii şi modele umane superficiale, actori, cântăreţi, comedianţi, sportivi, vrăjitoare şi interlopi.  În concluzie Homo Ludens „omul care se joacă, se distrează”, nu mai este preocupat de sensul pozitiv al mişcării sociale, de proiectele de ţară pe termen mediu, de marile teme ale integrării, regionalizării şi federalizării, de redistribuirea logică şi etică a rezultatelor muncii, acest tip de om trăieşte cu capul introdus în tabletă şi caută divertismentul şi distracţia. Divertismentul şi distracţia au ocupat şi spaţiile instituţiilor educaţionale în care avalanşa de informaţii, slab structurate şi cu mari carenţe juridice, logico-metodologice şi pedagogice nu este capabilă să  dezvolte conştiinţe şi caractere constructive.2. Pleacă unul, vine altul, ţara zace în dezastru

De vină a fost POLITICA! Dumnezeu ne-a atribuit un "Colţ de Rai” pe această Planetă, mică şi singulară în Univers, unde noi, românii, ar trebui „să fim în veci stăpâni”! În mod natural, creştin şi din respect faţă de noi, acest „Colţ de Rai” ar trebui păstrat şi consolidat printr-o gândire morală de excepţie, corelată cu o gândire politică lucidă, patriotică, definitorie pentru etica şi virtuţile morale ale românilor. În ultimii 24 de ani , oamenii cu responsabilităţi în viaţa românilor nu au fost judecaţi cu asprime şi sancţionaţi pentru dezinteres, lipsă de devotament, egoism şi rea credinţă, încălcări grosolane ale prevederilor legale, înstrăinarea frauduloasă a bogăţiilor statului, sfidarea responsabilităţilor comunitare şi sociale în numele unui individualism anarhic, primitiv şi agresiv. O gaşcă de politicieni, în numele lăcomiei suverane, şi-a rotit, din patru în patru ani, personajele caricaturale ce au sfidat comunitatea şi a urmat drumul furăciunii  dictat de liderii curentelor extremist liberale şi susţinut de mass-media (surse de poluare şi dezintegrare morală). Aceeaşi gaşcă a creat blocaje şi distorsiuni intenţionate în comunicarea instituţională şi interumană, a afectat structurile de putere ale statului, a generat falimentările rapide, metodele de concurenţă neloială, practicile de  dumping şi munca la negru, dezvoltarea sclavajului şi altele. În gaşca politică, fluidă şi coruptă, eticul a fost sugrumat. Toate elementele definitorii ale statului , forma de guvernământ, structura statului şi, mai ales, regimul politic nu au slujit, în totalitate, interesele cetăţenilor. Într-o lume care se schimbă cu rapiditate, în care este nevoie de conştiinţe intuitive şi păstrătoare de valori naţionale, ne-am pierdut cu totul şi am acceptat, atât de uşor, un dezastru naţional dirijat.

Ei sunt vinovaţii, dar noi unde am fost?3. „Repetenţi” la capitolul „implicare”

Toată structura şi ideile acestei analize pleacă de la un VIS. Din 2009 şi până în 2012, am încercat să comunic cu structurile de putere ale regimului Băsescu prin petiţii, memorii şi scrisori deschise. Rezultatul acestora m-a convins de faptul că, relaţiile dintre cetăţeni şi structurile de putere ale statului au fost de tip dictatorial. Am visat că sunt convocat la Administraţia Prezidenţială şi domnul Preşedinte mi-a solicitat două argumente prin care să arăt că regimul Băsescu a fost unul opresiv. Iată ce argumente am prezentat: 1. Care este logica juridică a  recunoaşterii gradului meu de general pe durata  suspendării pensiei, între 2010 – 2011, în condiţiile în care pensia era fundamentată pe solda de funcţie şi cea de grad? Domnul preşedinte mi-a răspuns ilogic, „aşa prevede legea”!

 2. Care este logica patriotică a regimului Băsescu de  întărire a  suveranităţii statului în situaţie de criză când, prin tăierile salariale cu 40%  direcţionate numai spre cei care formau pilonii  de susţinere a suveranităţii ( armata, poliţia, serviciile, învăţământul, sănătatea, cultura, cercetarea, administraţia, diplomaţia), a lovit  iresponsabil, temelia suveranităţii? Răspunsul a fost „aşa prevede legea”. Concluzia subsemnatului a fost” : „Când legile care reglementează raporturile dintre cetăţeni şi structurile de putere ale statului sunt dictatoriale şi abuzive, regimul este dictatorial şi opresiv”. El este vinovat, dar noi unde am fost?

Apropiatele alegeri prezidenţiale vor juca cartea viitorului naţiunii române. Pentru a fi şi deposedaţi material şi dezinteresaţi atitudinal de   acest „Colţ de Rai", scenariul după care se derulează actuala campanie prezidenţială creează o degringoladă comportamentală, precum  stări de „consternare şi perplexitate” atât pentru comentatorii schismatici şi duplicitari,  rupţi de conştiinţa morală şi etică a românilor, cât şi pentru electorat.

Degringolada este produsă de  actorii electorali, partidele, prin vectorii de putere, candidaţii şi detaşamentele de propagandă formate din moderatori, lucrători în presă, şi trimişii speciali ai partidelor.  La modul general, detaşamentele cuprind activişti de partid „acoperiţi” sau „descoperiţi”, ale căror principii, valori şi virtuţi morale sunt proiectate pe sticlă în funcţie de raportul dintre „cerere - ofertă”. Nefiind sincronizate nici cu ştiinţa politicii şi nici cu morala, emanaţiile verbale asincrone sunt încărcate cu răutate, violenţă şi  incultură, şi încearcă să ne convingă de faptul că într-o societate concurenţială, sentimentul dominant al românilor trebuie să fie dezbinarea. Am trăit cu convingerea că, noi cei din rezervă, am putea alcătui structuri civice cu rol executiv, de implicare în susţinerea pilonilor de rezistenţă ai statului. Se pare însă, că economia de piaţă cu  „mâna ei invizibilă” (banii şi concurenţa) mi-a spulberat definitiv, această convingere. Pentru a fi recunoscut de structurile de putere, SCMD trebuia să aibă peste 100.000 de membri. Un asemenea SCMD era îndreptăţit să organizeze pe timpul campaniei electorale, în sala Parlamentului, Conferinţa Naţională cu tema "Profilul Preşedintelui şi Orientările strategice Naţionale pentru 2015-2020".  Numai într-o asemenea ipostază, SCMD, devenea în regim de urgenţă, „ONG de utilitate publică”. Dar, la primul gong al sunetului avantajos al banului, SCMD  a dispărut, întocmai cum a apărut. Am rămas  circa 1000 de oameni structuraţi, dispersaţi şi asmuţiţi în 100 de "bisericuţe doctrinare". Fiecare bisericuţă are "liderul său spiritual". Implicarea în problemele , la care m-am referit, rămâne astfel, una simbolică şi fără perspectivă. Am hotărât să nu participăm la CNR - Alba Iulia, pentru că, anticipam deziluzia camarazilor din Zona de Vest prin sintagma ”De ce ne-am mai adunat la Alba Iulia pe banii sindicatului? Pentru eternalizarea actualei conduceri a SCMD!  Deşi am hotărât, în unanimitate, că nu participă la CNR niciun membru din biroul operativ al filialei, pe lista participanţilor a apărul numele domnului Blendică, nominalizat în mod K...(mi-e jenă să reamintesc organul sovietic), pentru uzurparea autorităţii filialei. Aşa metode, aşa sindicat. Şi vă mai întrebaţi, de ce ni se întâmplă nouă românilor toate aceste belele? Aveţi grijă ce votaţi, să nu „schimbăm”şansele românilor cu 360 de grade şi să continuăm împreună, degringolada naţională! O degringoladă dirijată ce are drept scop: menţinerea unei societăţii polarizate, schizoide, repezite şi agresive, în care vulgaritatea, aroganţa, grandomania sunt fără limite, natura şi resursele românilor sunt incendiate, braconate şi furate, în care demnitatea personalităţii umane stă în consistenţa portofelului şi numărul de plecăciuni, în care, munca şi stresul te costă sănătatea şi viaţa personală, sus-puşii practică „mulsul” de bani de la stat şi din fondurile europene, în timp ce nevinovaţii plătesc în locul vinovaţilor. Rotind şansele românilor cu 360 de grade vom continua să trăim într-un SRL în loc de ţară şi, întreţinuţi de sărăcie, doborâţi de oboseală, vom alege visele consumiste în locul valorilor naţionale. Înainte să mergem la vot vă sfătuiesc să-i întrebăm şi pe EI! EI VĂ VOR REAMINTI O STRATEGIE ELECTORALĂ A POPORULUI ROMÂN, PENTRU POPORUL ROMÂN!


Voi reveni, cu argumente ce definesc profilul de risc prezidenţial şi care fundamentează opţiunea mea electorală în această etapă, dacă nu va fi posibil  aici, atunci pe petrisormandu.wordpress.comGl mr.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu

sâmbătă, 4 octombrie 2014

COMUNICATUL NR.93COMUNICATUL NR.93
AL BIROULUI OPERATIV AL S.C.M.D.  FILIALA 1 BRAŞOV

Întrunit în Şedinţă, în data de 04.10. 2014, ora 10.00, la sediul Federaţiei Sindicale “Înfrăţirea” din Braşov, Biroul Operativ al Filialei 1 Braşov, la care au fost prezenţi toţi membri, a hotărât , în unanimitate, următoarele:

1. Neparticiparea niciunui reprezentant al Filialei 1 Braşov , la  Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, al S.C.M.D. ce va avea loc la Alba Iulia, în zilele de 17 şi 18 octombrie, anul curent;

2. Adoptarea unei atitudini de pasivitate, neimplicare, a membrilor Biroului  Operativ al Filialei, în activităţile viitoare ale SCMD, până la 31.01.2015, dată la care, în funcţie de numărul de membri, Filiala va avea o nouă conducere, va deveni  nefuncţională sau va fi desfiinţată prin decizia BOC (pentru a nu se înţelege altceva, menţionăm Biroul Operativ Central, al SCMD).


Această Hotărâre a  Biroului Operativ al Filialei 1 Braşov a fost determinată de următoarele evenimente şi atitudini manifestate în interiorul SCMD, astfel:

a.    Nu  aderăm, în niciun fel, la strategia de a formula şi practica instrumentul ultimatumului, la adresa partidelor politice;
b.    Nu aderăm şi nici nu acceptăm discordia produsă între Filiale , limbajele “camaradereşti” practicate, intenţiile răuvoitoare mascate cu naivitate, publicate atât pe Blogul central cât şi pe cele ale anumitor Filiale ale SCMD;
c.      Suntem dezinformaţi asupra situaţiei reale a filialelor funcţionale din SCMD. Am înţeles că sunt 17 desfiinţate iar alte câteva zeci, nefuncţionale. Noi apreciem că, singurul motiv pentru convocarea CNR este analiza situaţiei critice numerice şi atitudinale a membrilor SCMD şi, în consecinţă aprobarea unei strategii de reconstrucţie sindicală. Situaţia numerică absurdă în care ne găsim în prezent, nu ne mai permite o funcţionare normală şi legală;
d.    Noi apreciem că, singurul interes pentru care ne-am solidarizat în SCMD a fost recâştigarea pensiei militare anterioare iar “fluturarea” unor principii de etică şi camaraderie, a devenit tot mai penibilă;
e.  Apreciem că în SCMD, interesul egoist  individual şi de grup anulează interesul general sindical, produc o confuzie generală şi o stare patologică de interese divergente;
f.           Nu acceptăm ca singurul responsabil pentru această situaţie critică să fie BOC (Biroul Operativ Central al SCMD) şi preşedintele Dogaru Mircea, iar miile de membri care au abandonat SCMD, precum şi unii lideri programaţi să destructureze SCMD să fie exoneraţi de această responsabilitate;
g.      Apreciem că, ne confruntăm cu o gravă lipsă de maturitate socială şi morală iar lupta şi acuzele absurde între indivizii vocali ai SCMD, copiază întocmai scena politică coruptă şi incapabilă de reconstrucţie naţională;
h.    Noi apreciem că, atât poziţionarea CNR în timpul campaniei prezidenţiale cât şi pichetarea sediului PSD într-o asemenea etapă, este o eroare tactică,  ce poate fi interpretată ca o implicare în campania electorală.

Hotărârea adoptată azi 04.10.2014, este semnată de următorii: 
PS. TOATE ACŢIUNILE ŞI EDITORIALELE VOR FI PUBLICATE PE: petrisormandu.wordpress.com

luni, 29 septembrie 2014

O ŢARĂ BOGATĂ, CU ATÂT DE PUŢINI OAMENI FERICIŢIEconomia de piaţă introdusă, cu sălbăticie, după 1989, a împrăştiat milioane de români pe toate meridianele lumii şi a reconstruit , din cenuşa comunismului forţat,  o nouă  Românie, săracă de  sentimente, de oameni de valoare, de familii întregi, de oameni fericiţi. Explicaţia acestui fenomen al migraţiei masive ar trebui să plece din sentimental profund al neâncrederii în găştile de reprezentare politică, din răul implementat cu dibăcie în societate, din sentimentul dezamăgitor al speranţei de mâine. În cei 24 de ani de economie de piaţă, şmecheria şi tupeul au ieşit învingătoare în toate confruntările politice, economice, sociale, culturale  şi chiar spirituale. Între demagogie, înşelăciune, corupţie şi “nevinovăţie” înghiţim, din patru în patru ani, minciunile celor care ne conduc destinele, din rău în mai rău, din prost în mai prost, din penibil în tot mai penibil. Nici până azi nu se ştie, deşi se vorbeşte mult, cine controlează, pe cine. Bogate în “informaţii explozive”, emisiunile TV induc în eroare în loc să clarifice. Se tot clămpăneşte despre aservirea străină, manopera prelucrării statistice frauduloase, agenţi ai ocultei financiare plasaţi la conducerea unor instituţii, mafia transnaţională şi fraudarea asigurărilor de sănătate, subevaluarea datelor economiei reale şi decizii politice greşite, fără să existe vinovaţi. Puşculiţele partidelor politice  sunt conectate, prin firmele private, la banul public, iar cele ale trusturilor media private, câinii de pază ai „democraţiei” sunt conectate la bugetul CNAS. Incompetenţa propriei clasei politice dă în clocot în permanenta campanie electorală ce nu mai ţine cont de nimeni şi de nimic. Printre clişee şi sloganuri electorale, suntem bântuiţi de aceleaşi figure politice “spălate” de la o etapă la alta precum banii sau creierele noastre. În acest context, taraba electorală prezintă românilor 14 modele prezidenţiale din care, exact ca la loz în plic, trebuie extras unul. Actuala campanie electorală aduce şi un suflu nou, pentru prima dată în ultimii 70 de ani, posibilitatea alegerii unui principe român, de etnie germană. Modelul unui preşedinte a rămas atârnat „în coadă de peşte” între comentariile unor lucrători în presa privată (moderatori) şi invitaţii acestora - propagandiştii de partid. Intrată în malaxorul comentariilor sterile, fişa postului prezidenţial este încă eliptică de componentele de bază ale unei personalităţi de asemenea rang şi în consecinţă, de dimensiunile profesionale ale fiecărei componente. Electoratul român continuă să fie dezinformat asupra modelului orientativ al unui preşedinte compatibil cu aspiraţiile naţionale şi tendinţele de evoluţie ale contextului global. Îmi este greu să cred că, un singur om poate trage semnalul de alarmă şi, odată ales, poate să oprească caruselul înaltei corupţii politice instituţionalizate şi să evite pericolul de deraiere a democraţiei.  Statul, poporul, ţara, naţiunea au născut, crescut, educat şi ales în funcţiile de decizie politică supremă, astfel de personalităţi. Prin urmare, dacă dorim cu adevărat să schimbăm macazul spre şansă şi prosperitate este momentul să demascăm eşecurile din programele politice,  să le propunem, spre dezbatere, unele teme electorale şi să cerem răspunsuri şi atitudini  edificatoare. Apoi nu ne rămâne decât să alegem şi să monitorizăm prestaţia. Prin urmare, aştept de la cele 14 personalităţi intrate în cursa pentru Cotroceni, unele clarificări şi soluţii ,la următoarele teme:

· Am acumulat o îndatorare enormă, în urma unui război invizibil având ca obiectiv final, cucerirea şi inrobirea definitivă. Folosind drept muniţie dobânda, băncile, în cooperare cu guvernele şi multinaţionalele, au aplicat acele tactici economico-financiare de luptă economică specifice dependenţei şi înrobirii. Având minţile controlate , românilor, li se fură de sub nas toate bogăţiile. Un popor îşi poate sfârşi istoria dacă nu-şi schimbă modul în care îşi concepe existenţa. Este greu să păstrezi o ţară atât de bogată fără luptă. Capitalul gigantic al românilor este dat de  resursele naturale, cele 220.000 de hectare de pădure virgină, de Munţii Carpaţi, DunăreAlbastră şi Delta ei, Marea Neagră cu platoul continental extrem de bogat în hidrocarburi, cernoziomul ciocolatiu din câmpiile Bărăganului, Tisei şi Moldovei, toate tipurile de sol din Dobrogea, precum şi o cultură multimilenară încorporată într-o inteligenţă nativă şi o sănătate incontestabilă. Cu toate acestea nu avem soluţii pentru ca „anvelopa financiară ialomiţiană” să devină naţională şi îndestulătoare. Suntem mereu avertizaţi că hrănirea, educaţia, îmbrăcămintea, salariile, pensiile, economia pot fi menţinute prin îmrumuturi şi îndatorare externă. Modul acesta de a concepe existenţa nu mai poate fi dus mai departe de alte generaţii, fără schimbări radicale. Pentru simplul motiv că poporul român nu suportă politica publică a trădării şi înrobirii. Merită poporul român un asemenea experiment?

·       Trăim într-un haos artificial creat prin comportamentul politic viciat în goana după averi şi funcţii tot mai mari. Completăm acest comportament viciat de intenţia de mituire a poliţistului care ne dă amenzi, de  a suna pe cutare pentru a obţine un document, a apela la o relaţie pentru a ne angaja un apropiat, de a da mită în schimbul sănătăţii. Prin manipulare suntem separaţi cu toţii de lumea în care visăm să trăim, o lume fără corupţie, fără hoţie, cu egalitate de şanse, mai prosperă, mai curată, cu politicieni mai eficienţi.Am fost intoxicaţi cu câte o reformă, pentru  fiecare componentă esenţială a  vieţii, din patru, în patru ani. De regulă , desele legi reformatoare sunt destinate să ascundă ciordelile  unor infractori de drept comun, “promovaţi” de partide la cârma unor instituţii ale statului,  nicidecum să satisfacă mizele din sănătate, învăţământ, cultură etc. Drept rezultate, aceste reforme au ejectat în spaţiul infracţional mulţi clienţi politici compromişi moral, prin abuzurile şi ilegalităţile săvârşite. La orizontului anului 2015, un nou lot infracţional va bate, probabil , la porţile puşcăriilor. Cu toate că unele instituţii avertizează  că “vremea rostogolirii vinovaţilor între partidele politice şi jocul de ping-pong cu România,  devine din ce în ce mai periculos”, partidele continuă să promoveze în ierarhii, persoane incompetente şi obediente. Merită poporul român un asemenea experiment?

·       Preţul la carburant a crescut în cele mai ridicate ritmuri înregistrate în lume, un litru de benzină fiind de două ori mai scump decât în SUA, de patru ori mai mult decât în EAU(Emiratele Arabe Unite). Schimbarea periodică şi frecventă a modului de calcul a accizelor face tot mai mulţi români “fericiţi”. În 2014, spre exemplu, după Cipru, avem cel mai mare ritm de creştere a preţului la benzină. Pe parcursul anului 2014, în statele vecine, Bulgaria şi Ungaria, precum şi în alte 8 state europene, benzina s-a ieftinit. În Luxemburg benzina este mai ieftină (1,3 euro) iar salariile de zece ori mai mari. Merită poporul român un asemenea experiment?

·        Dispărând luminiţa de la capătul tunelului, “strategul” boc a gândit că, prin tăierea salariului cu 25% şi a pensiei cu 15%, România va ieşi din colaps şi va fi repusă pe şine.  Măsurile respective, barbare şi ilegitime au fost “legalizate”, prin arătătorul liderilor de grup, din Parlament.  Au fost nenorociţi dascălii care pun creionul în mână, părinţii pensionari care au  lăsat o ţară fără datorii, personalul medical care se zbate între  sărăcia personală şi mizeria din unităţile sanitare să salveze viaţa românilor, o parte a militarilor în rezervă constituiţi în “victime colaterale”. O ţară întreagă a consemnat că nici parlamentarii, nici guvernanţii, nici sutele de mii de vile , nici preşedintele jucător şi nici baronii locali nu erau crizaţi. În timp ce subsemnatului i se suspendase pensia de serviciu (un drept câştigat),o sumedenie de căpuşe lacome şi fără control sugeau la pieptul AGA şi CA din companiile şi băncile de stat , îşi construiau vile cu iaht la scară pe plaiurile Snagovului, acumulând averi nemeritate. Alături de Letonia, România lui boc a devenit între 2009 şi 2012 “experimente controlate ale politicii dure de austeritate. Merita poporul român un asemenea experiment?

·       Înţeleptul chinez Sun – Tzu spunea, cu mult înainte de Hristos,”Nicio ţară nu poate fi cucerită fără o complicitate din interior”. Românii sunt obligaţi să consume zilnic  produse alimentare tratate chimic, sunt supuşi unor intoxicaţii fizice şi mentale, emoţionale şi verbale, direct proporţional cu dorinţa de îmbogăţire a conducătorilor. Inteligent şi activ românul trebuie manipulat zilnic, pentru a rămâne indiferent, incapabil să reacţioneze la abuzuri, stimulat să plece capul, incapabil să schimbe ceva în jurul său. Pentru cucerirea unor ierarhii şi avantajele unei vieţi luxoase unii politicieni se înclină obedient la deciziile luate  în cancelariile occidentale. Acţiunea neoliberală, postcolonială a instituit imperiul fricii în care omul  nu mai este capabil de jerfă şi nu mai este interesat de un zbor spre orizonul demnităţii. Prin manipulare continuă, minţile , sufletele şi inimile devin captive şi neputincioase. Astfel, sunt create toate condiţiile pentru a lăsa pe alţii dinafară să decidă în locul lor, să fie trataţi ca fiinţe incapabile de un  destin fericit. Merită poporul român un asemenea experiment?

·       Avalanşa de incultură şi influenţa parazitară a mediei determină tânăra generaţie să meargă pe linia minimei rezistenţe conform principiului minimei acţiuni (formulat de Maupertius şi fundamentat teoretic de Euler). Fiind  activ în sistemul de învăţământ universitar de stat, peste 43 de ani, am înţeles sensul denumirii bombastice a “programelor naţionale de  educaţie”. În educaţie şi cercetare vorbim de mediocritate, abandon, resemnare, proiecte preferenţiale, strâmbe şi prăfuite, despre bani consumaţi, în zadar. Unele evaluări internaţionale situează  învăţământul românesc pe locul 47, din 57 de state.  Fiecare schimbare de ministru şi de guvern  a schimbat atât  politicile educaţiei şi cercetării, cât şi cadrul legislativ, destructurând orice încercare de implementare strategică a standardelor educaţionale europene. În goana după bani şi proiecte, administraţiile unor universităţi joacă "alba-neagra" cu valoarea şi non- valoarea într-o scenă vicioasă a nulităţii. "Avem nevoie de generaţii mediocre care să accepte necondiţionat, statutul "sclavizării moderne" par să ne spună exponenţii reformării perpetue. Aceşti oameni mediocrii, vor accepta condiţiile impuse de angajator, îşi vor vinde ieftin forţa de muncă, vor garanta luxul privilegiaţilor. Mediocritatea şi lipsa de sănătate sunt premisele indiferenţei sociale. Aşa se explică alocările bugetare, batjocoritoare pentru educaţie şi sănătate.  Vă mai aduceţi aminte de şuşoteala managerială produsă la urechile lui Funeriu  în dramatica conferinţă de presă?  Provocarea malignă a incompetenţei în educaţie ne îndepărtează tot mai mult de şansele restabilirii valorilor profesionale şi morale. Iar intelectualii (cadrele didactice) păstrează o tăcere complice. Ne mor copii prin ghenele şcolilor deficitare şi insalubre, procentul de abandon şcolar este printre cele mai ridicate din UE, mafia manualelor face jocurile firmelor clientelare, tineri voluntari (din Spania, Coreea de Sud, Franţa, Italia, Olanda, Danemarca, Armenia, Georgia, Camerun, Sierra Leone etc,) ne stâng gunoaiele din satele şi comunele patriei, voluntarii olandezi ne repară şi ne vopsesc băncile din şcoli , lustruiesc duşumelele, văruiesc Wc-urile, fac reparaţii curente la clădiri şi săli de clasă,  Prinţul de Wales ne învaţă să preţuim valorile rurale autentice, iar soldaţii americani ne ecologizează plajele. Instrumentele media, prin mesajele permanente de natură sexuală, carnală, de tip propagandistic, revoltător, de ură şi furie, de atacuri fizice şi crime, afundă omul de rând în superficialitate, negarea realităţii, separare şi absenţa armoniei sociale. Ce rost mai are să înveţi, dacă poţi deveni milionar doar ştiind să te iscăleşti? Ce rost mai are să te internezi în spital dacă medicul iţi trimite familia să-ţi cumpere medicamentele de la farmacie? Din ce să trăieşti la pensie dacă firma la care lucrezi te plăteşte la negru cu 800 de lei, mucind 10 ore,  iar pe ştat figurezi, oficial,  cu 200 de lei pentru 2 ore? Ce rost mai are să te înscrii la un concurs dacă din cei 10 candidaţi înscrişi, câştigă cel de-al 11 – lea care nu era înscris ? Ce rost mai are să te implici dacă pensionarii sunt consideraţi o generaţie expirată şi asistată social? Omul a devenit o “resursă umană” într-o umanitate îngenunchiată de atâtea rele. Merită poporul român un asemenea experiment?

·        Este destul de ciudat testul de diplomaţie pe care îl aplică preşedintele jucător celui pe care-l apelează prin expresia “dottore”. La Congresul PNTCD din 27.09.2014, preşedintele jucător comunica participanţilor ideea că ”Victor Ponta este exemplificarea perfectă a farsorului, a aceluia capabil să spună una la Houston, să spună exact contrariul, să-şi manifeste admiraţia pentru Partidul Comunist Chinez, la Beijing”. În vară, referinduse la etimologia expresiei “dottore”, aplicată în discursul politic spunea că,” Eu când i-am zis Dottore lui Ponta m-am referit la doctorul din comedia dell arte, care se pricepea la tot şi era prost de dădea în gropi”. Aflat în vizită la Beijing, la începutul lunii septembrie 2014, premierul a afirmat că “România este mândră de prietenia tradiţională cu China şi că admiră partidul comunist chinez pentru felul în care şi-a condus poporul pe calea socialistă”. Sigura eroare produsă în această afirmaţie este absenţa “căii capitaliste”. Cu siguranţă, China a adoptat imediat după Congresul P.C. Chinez din 1978, două căi de dezvoltare, una socialistă şi cealaltă capitalistă. Preşedintele Deng-Xiaoping de atunci spunea:”Nu contează ce culoare are pisica, poate să fie neagră sau albă, important este să prindă şoareci”. De atunci, politica Chinei vizează patru valori sau domenii de modernizare: industria, tehnologia, agricultura şi armata. Mulţi analişti apreciază că China se află în faţa celui de-al cincilea domeniu al modernizării “democraţia şi statul de drept”iar drumul către prima putere mondială este deschis. Cum să mai poată conduce lumea  şi să-şi impună deciziile în faţa Chinei când guvernul american îi este dator vândut? Preşedintele jucător încă mai apreciază China drept un “colos cu picioare de lut”.Probabil , nu a fost informat că China deţine cele mai mari rezerve valutare din lume (2,4 trilioane de dolari) cam de patru ori mai mari decât fondurile de împrumut ale FMI, dispunând de cea mai serioasă protecţie împotriva volativităţii pieţei financiare. Că produce peste 60% din producţia mondială de cuptoare cu microunde, DVD-uri, copiatoare, jucării, biciclete, rame de ochelari, pantofi etc. Că şi-a desenat harta geopolitică suprapusă peste harta energetică, alcătuind cupluri energetice strategice cu Rusia, Arabia Saudită şi Iranul. Cum să nu să ţină seama de opinia Chinei în ONU când toţi votanţi îi datorează bani? Cum să refuzi prietenia cu China , cel mai important cotizant la FMI, când toată planeta este datoare la FMI? Cum să refuzi prietenia cu China când aceasta este campioană la deficitul bugetar, strângând şi acumulând bogăţiile lumii? În concluzie, aprecierile premierului faţă de sistemul  mixt de centralism politic şi relaxarea economică controlată sunt elemente care nu fac rău nimănui, mai ales parteneriatului strategic cu SUA.  Mai ales că, în primăvară, Vladimir Putin  a vizitat China cu scopul de a reanima lumea multipolară iar Barack Obama a declarat tot în acest an că “Relaţiile între SUA şi China vor modela secolul al XXI- lea, ceea ce face ca acestea să fie printre cele mai importante relaţii bilaterale din lume”. Se vede că preşedintele jucător a lipsit la conferinţele de geopolitică. Regret nespus de mult faptul că, noua conducere a Universităţii de stat din  Braşov, la care am fost titular 10 ani pe acest curs  a renunţat la serviciile subsemnatului, înlocuindu-le, cu surogate. Altfel, l-aş fi invitat, după alegeri, pe domnul preşedinte jucător la cursul “Evoluţia raportului de forte şi dinamica intereselor marilor puteri”. Poate reuşesc să-i conving pentru a alege în geopolitica românească şi mai ales în diplomaţie, calea nonviolentă, calea paşnică, singura promiţătoare de succes.  Am să închei spunând că “este în zadar să te umflii în pene atunci când acestea lipsesc cu desăvârşire”. Destinele românilor se joacă încă la ruletă. Merită poporul român un asemenea experiment?

·        Nu constituie o noutate faptul că asasinii economici au pus ochii pe averile şi bogăţiile românilor încă dinainte de 1989. Gravitând în jurul clicilor politice aceştia vin cu “sacul plin de democraţie” şi pleacă cu sacul plin cu bani. Bogăţiile românilor sunt deosebit de apetisante. După revoluţie, “băieţii deştepţi”, în realitate căpuşele privatizării, legate ombilical de partidele politice, au luat prizonieră o ţară întreagă care a asistat neputincioasă, dintr-un lagăr al  consumatorului îndatorat, la întregul spectacol al furăciunii. Fără a se ţine cont de toate aspectele juridice, tehnice şi financiare, de perioadele dificile existente pe plan naţional şi internaţional, de realitatea pieţelor, de preţul real al activelor şi cota de participare a partenerului străin, bogatul şi puternicul stat român şi-a  schimbat proprietarul prin falimente repetate, donaţii pe nimic, presiuni extraordinare din partea FMI şi investiţii străine simulate. În cazul Fondului Proprietatea lucrurile au mers din rău în mult mai rău, jaful fiind scăpat de sub control. În cei 24 de ani a avut loc un transfer complet de proprietate , aproape gratis, din proprietatea românilor în proprietatea bancherilor internaţionali. Persoane corupte şi ilegitime, sub masca consilierii “perfect avantajoase” au subminat economia naţională iar deciziile de privatizare au pus pe butuci 1400 de intreprinderi sau, au fost vândute pe mai nimic. Am rămas spectatorii direcţi ai unei avuţii risipite şi am plătit, în schimbul unei stări de nefericire, un preţ imens.  Din patru în patru ani, cetăţenii continuă totuşi să agite pe străzi, baloane, fluturi, sigle şi sloganuri de partid, precum şi multe alte bazaconii neinteresându-i pe ce mâini au încăput miile de entităţi economice,  reursele minerale, suprafeţele agricole, energia, gazul şi petrolul. Am rămas numai cu Munţii Carpaţi, o parte a Dunării şi ceva din Marea Neagră. Una din obligaţiile preşedintelui ales direct de români este aceea de a le reprezenta interesele. Merită poporul român un asemenea experiment? 

Dragii mei,
 Sunt , cu siguranţă, multe alte teme de confruntare politică. Pentru a nu vă plictisi evit analiza relaţiei diplomatice cu Rusia şi cu SUA. Relaţia dintre popor şi principe este o relaţie de reciprocitate. Atunci când principele îi oferă bunătate şi prosperitate, îi transferă implicit energii pozitive şi întreţine o stare generală de bine. În această situaţie vorbim de o reciprocitate armonioasă de iubire şi respect suprem pentru conducător. Poporul munceşte cu toate motoarele pornite şi există speranţa unei bunăstări generale. În situaţia în care domnia principelui se manifestă sub semnul prefăcătoriei, minciunii, poftei de răzbunare, urii şi violenţei se transferă energiile negative ce întreţin o stare generală de rău. Vă mai amintiţi de palavrele lui boc atunci când se adresa “românilor”pe ritmul şi plagiatura cântecului “Puşca şi cureaua lată?” Un principe alimentat continuu din izvorul de răutate şi interese meschine ale clanurilor, induce în societate spiritul junglei , drept principiu de funcţionare al maşinăriei de putere. Un asemenea principe adună un procent edificator de nepopularitate şi poate avea o bătrâneţe penibilă şi urâtă. Au fost 15 candidaţi la presedinţie. Au rămas în cursă 14. Imi pare rău că Dl. Senator Ghişe Ioan nu a avut banii necesari să plătească trepăduşii cu listele de semnături. Doar ştim cum se procedează atunci când în spatele tău nu există maşinăria de partid  alimentată finaciar de entităţile economice de partid, abonate  la banul public. În speranţa că unele din aceste teme vor fi abordate concret, că pretendenţii la Cotroceni vor prezenta soluţiile pregătite în taină la activele de partid, că instituţiile statului vor continua monitorizarea şi sancţionarea drastică a infractorilor, că poporul responsabil va abandona starea de indiferenţă faţă de viitorul său, că biserica va respecta Cuvântul Domnului şi va sta departe de campania electorală, rămân la convingerea că viitorul preşedinte Victor Viorel Ponta va fi mai aproape de interesele românilor şi ale României. Acesta se va confrunta în turul al doilea, cu repreznrantul PMP, doamna Elena Udrea. Pe timpul campaniei electorale, activiştii şi electoratul de dreapta se vor orienta către reprezentantul PMP, iar proiectul Iohannis va fi treptat, abandonat.P.S. La Braşov, strategia Filialei SCMD, în 2014, a fost o strategie de aşteptare strategică. Am luat la cunoştinţă de marile Schisme din SCMD şi rămânem la convingerea că nimic din ce a fost nu se mai poate repara. Profilul de risc al încrederii reciproce este maxim , la fel şi dorinţa de a convieţui laolaltă. Toate vor trece pe lângă noi, cu bune şi rele, iar partea de răutate şi dezbinare va rămâne dominantă. Dacă firea noastră nu se schimbă (ştiinţa şi religia confirmă că NU), atunci nu mai este nimic de făcut. Cei care doriţi dezbinarea, insistaţi, că terenul este favorabil. Sunteţi la o vârstă la care aveţi suficient timp să dărâmaţi ce aţi zidit.
Să auzim de bine ! Materialele viitoare de analiză vor fi postate şi pe blogul personal.

Petrişor Mandu

marți, 9 septembrie 2014

SPECTACOLUL CONTINUĂ     Am rămas în SCMD, din respect faţă de principiul solidarităţii. Cu mare efort, reuşesc, încă, să-mi mai scriu gândurile şi să le fac publice. Evenimentele care afectează în bine, sau în rău, viaţa cetăţenilor străbat în linişte şi pace timpul, fără să ne surprindă, fără să ne afecteze prea mult. Cineva din branşă îmi spunea că, pensiile noastre sunt „mulţumitoare” şi viaţa curge liniştit înainte, fără să ne deterioreze prosperitatea. Unul din evenimente, generat de o administraţie neputincioasă (erori comise de funcţionarii caselor de pensii) , care va afecta în bine viaţa cetăţenilor  este adoptarea proiectului Legii nr.451 din 25.08.2014, privind scutirea de plată a unor debite provenite din pensii. Amnistierea fiscală a mamelor şi pensionarilor va avea, cu siguranţă, un impact electoral. Statul îşi recunoaşte greşelile, ştie să ierte. Este vorba de 12.000 de mame, 30.000 de pensionari şi câteva sute sau mii de profesori (am citat din cuvântul premierului la România TV din luna august 2014). Este un act de dreptate cu mare semnificaţie morală dar şi de creştere electorală cu 1% procente. Recunoaştem, cu toţii, că ”mărimea contează”. Acest adevăr primitiv al lumii mondene ne avertizează asupra importanţei intereselor sociale şi de grup, promovate de colectivităţile numeroase. Legea numerelor mari, teoremă din teoria probabilităţilor, furnizează statisticii un principiu fundamental de cercetare care presupune luarea în considerare a unei colectivităţi suficient de numeroase de cazuri individuale pentru a obţine un rezultat cât mai realist. Colectivitatea (populaţia statistică – cazurile individuale) se consideră a fi suficient de numeroasă pentru a influenţa rezultatele electorale, atunci când depăşeşte 20.000 şi are potenţialul de a provoca o revoltă spontană. Revenind la problemele din interiorul SCMD, salut, cu respect, îndemnul preşedintelui de a face lobby pe lângă deputaţi, ca pe timpul dezbaterii proiectului legii respective să fie introdus la art.1, după al.(2) amendamentul “Sumele reţinute pensionarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în timpul procesului de revizuire a pensiilor în baza OUG nr. 1 din 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, se restituie în condiţiile alin. nr. (2)” . Este bine să se ştie, de la început, că este vorba despre opinia celor aproximativ o mie de plătitori de cotizaţie, o mică parte din cei 23.000 care au fost „creditaţi” prin pensie de serviciu, de către stat şi apoi li s-au reţinut sumele ce „prisoseau”, timp de câţiva ani. Acum suntem în situaţia în care o mie de sindicalişti, prin „ultimii mohicani” se fac că  luptă pentru dreptate, în timp ce, din tribune, 22.000 aplaudă ca spectatori . Nicio şansă domnilor, în speţa respectivă ce are ca subiect „restituirea sumelor reţinute abuziv” nu este vorba despre cei 588 de parlamentari, ci de cei o mie de sindicalişti, rezervişti. Ne putem considera "victime colaterale" crizei sau puem revigora SCMD la 23.000 de membri. Cine are timp de aşa ceva când alegerile bat la uşă iar pensiile, conform părerilor  unor confraţi, sunt „mulţumitoare”? Şi subsemnatul face parte din rândul victimelor colaterale. Boc mi-a suspendat pensia, adică banii, timp de un an şi 5 luni, adică 17.000 de euro iar tot boc mi-a tăiat pensia (după renunţarea la postul de titular în inv. superior de stat), 18 luni, câte 900 de lei pe lună (aproximativ 4000 de euro). În total, în traista găştii politice au intrat din prosperitatea, de drept, a subsemnatului, 21.000 de euro. Statul lui boc nu a fost incriminat pentru aceşti bani furaţi deoarece mi-a lăsat "dreptul de pensie". Principiul "dreptului câştigat" a fost vulnerabil, în ce mă priveşte, mâine pot fi alţii la rând. Gaşca lui boc a evitat impozitarea proprietăţii şi a bogăţiei şi a promovat fraudarea drepturilor câştigate prin muncă. Este mai comod să măreşti impozitele pe venit şi consum. Numai aşa se poate proteja gaşca politică şi se poate constrânge în limitele paşnice, gloata. Cu toate aceste agresiuni multilaterale asupra subsemnatului sunt împăcat cu gândul  că banii luaţi de la mine au umflat "sacul prosperităţii naţionale" şi, în consecinţă, "burţile calicilor" Dacă acest fenomen al „refacerii dreptăţii până la capăt” era împărtăşit de cei 23.000 de potenţiali membri ai SCMD, atunci cazurile individuale erau suficient de numeroase pentru a fi luate în seamă de statistica politică electorală. Mai ales că, nu suntem  responsabili de producerea crizei. Printre responsabili se numără boc şi gaşca lui. Probabil, vă mai aduceţi aminte de explicaţiile anterioare ale subsemnatului referitoare la cauzele crizei. Iată-le pe scurt.

De ce-am venit în SCMD şi de ce-am plecat, este o poveste lungă. Fiecare are povestea lui. Îndemnul unor preşedinţi de filiale bine intenţionaţi, cât şi ai unor "membri marcanţi ai procesului de dezbinare sindicală"  , cu privire la revigorarea SCMD în urma desfăşurării apropiatului CNR, este o utopie. În ce mă priveşte, rămân aproape de cauza solidarităţii umane  şi mă îndepărtez tot mai mult de cauza unei solidarităţi sindicale mercantiliste. Timpul este atât de preţios şi este păcat să-l iroseşti, rătăcind între principii, atunci când acestea se  modifică subiectiv, de la o zi la alta, după mofturile liderilor sau contextul politic. Gl.mr.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu

duminică, 7 septembrie 2014

CAMARAZI - PENTRU TOTDEAUNASâmbătă, 06.09.2014, am trăit cu emoţie şi melancolie momentele revederii cu promoţia 1979, a Şcolii de Ofiţeri activi de ART, RAA şi Radiolocaţie “Leontin Sălăjan”, din Braşov. Au mai trecut cinci ani, s-au pregătit un an şi au petrecut două zile. Bucuria revederii, emoţiile trăite şi persoanele participante au facut din aceste zile o adevarată sărbătoare. Au fost două zile pline de încărcătură emoţională şi de reânviere a întâmplărilor de odinioară. Din 1979 şi până în prezent, am trăit extraordinare schimbări, clipă de clipă. Am acceptat de bună voie o carieră militară pe parcursul căreia am atins limitele vieţii şi am gestionat situaţii, cu periculoase reflexii. Am alcătuit o categorie profesională de excepţie reuşind să ne gestionăm atât restricţiile impuse de sistem, renunţările dramatice cât şi dezamăgirile, produse de alţii, pe drumul nostru către succes. Am semănat fapte măreţe, am cules caractere şi am definit destine. Cu toate acestea, am trăit o viaţă onorabilă şi suntem dispuşi să ne bucurăm, a doua oară, de ea. Viitorul ne interesează foarte mult pentru că este locul în care avem de gând să ne petrecem următorii ani din viaţă.  Viaţa este un fluviu care curge continuu. Oamenii , în special cei tineri, au impresia că ei înşişi, reprezintă ceva static. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât viaţa este mai abundentă. Cu cât ceasurile, zilele şi anii se înmulţesc asupra lui, cu atât omul se uită în urma sa şi, printre gândurile rătăcite, se opreşte cu plăcere la cele mai depărtate aduceri aminte. Treizeci şi cinci de ani de viaţă activă reprezintă ceva pentru un om. Nimic nu poate fi mai frumos pentru un om decât trecutul său, un trecut în care, patriotismul înflăcărat şi visul măririlor implementate în conştiinţă prin osteneală, vrednicie şi fapte măreţe, alcătuiesc un capital nepreţuit.


 Un trecut ascuns ca o scânteie în interiorul inimilor noastre.  Cine să mai preţuiască aceste valori, acest capital, într-o ţară care se clatină în toate direcţiile ca o frunză vârtejită de furtunile toamnei? Americani, nemţi, francezi, ruşi, etc, acompaniaţi de lacomii noştri bonjurişti, au desenat icoana tristă a acestei naţii, ştergând cu buretele un trecut glorios. Au mai fost perioade în care românii nu s-au ruşinat de ţara lor şi au iubit-o în sărăcia şi goliciunea ei. Aşa cum au sperat ei , sperăm şi noi că va veni şi pentru români, un soare luminos.

Cineva din promoţie a menţionat în luarea de cuvânt, printre altele, că este şi membru al SCMD. În gândurile mele ascunse s-a conturat următoarea replică: ”Faci parte dintr-un SCMD care se ocupă numai de trecut, de viitor, ioc”. Un SCMD în care adevărul este dezgustător şi amăgitor în care fiecare îşi ascunde binele şi scoate în evidenţă răul, în care nimeni nu se mai luptă cu diavolul portocaliu iar câmpul de bătălie eşti TU. Un SCMD în care nu este loc de întors pagina, aceasta trebuie ruptă şi luată de la capăt. În care Camaraderia, acest sentiment durabil rătăceşte printe cuvinte şi atitudini. Şi, câte ar mai fi de spus....."
Acest mesaj este cel mai potrivit pentru promoţia 1979:
„Nu uita niciodată că pielea se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar zilele se transformă în ani… dar ce e mai important se conservă; forţa şi determinarea ta nu au vârstă. Spiritul tău este cel care îndepărtează pânzele de păianjen. Dincolo de orice punct de sosire e unul de plecare. Dincolo de orice reuşită e o altă încercare. Cât timp trăieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce făceai înainte, fă-o din nou. Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp… mergi mai departe atunci când toţi se aşteaptă să renunţi. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă astfel ca în loc de milă să impui respect. Când nu mai poti să alergi, ia-o la trap. Când nu poţi nici asta, ia-o la pas. Când nu poţi să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată”. – Maica Teresa

În finalul întrevederii, ne-am retras, cu toţii, la biserica Academiei pentru a păstra un moment de tăcere, în semn de omagiu, pentru camarazii trecuţi în nefiinţă, atât de timpuriu.Comandantul Bateriei a 3-a elevi, "cpt". Mandu Petrişor

duminică, 31 august 2014

BUCURIA REVEDERII

Flori, zâmbete, priviri întrebătoare, răspunsuri clare sau aproximative, emoţii şi aşteptări au inundat, printre razele de soare, dimineaţa zilei de 30 august 2014, la Academia Forţelor Aeriene din Braşov. O viaţă, în câteva cuvinte, după 30 de ani de la absolvire. Sunt la a treia revedere, cu feţele strălucind de bucurie şi emoţionaţi, deopotrivă, fiind, din nou, împreună. 
        Au participat:  col. Alexa Cristian, col. Andrei Dorin, 
col. Culai Stefan,   col. Câmpan Eugen, col Ciorbă Emil, col Traian Matei , col.Manea George, col. Petrescu Ion, col. Ungureanu Dan. Invitaţii au fost: gl.mr.r. prof univ dr. Petrişor Mandu - îndrumătorul grupei şi comandor prof.univ.dr. Vasile Bucinschi - Rectorul Academiei.   Mă uit prin sală, pe unii îi revăd pentru prima dată, după 30 de ani. Îi privesc cu aceiaşi ochi ca şi atunci deşi, sunt mult schimbaţi. Au fost timpuri grele şi reguli extrem de rigide, dar bucuria acelor ani nu le-am regăsit în nicio altă perioadă a vieţii. Am scris împreună istoria unei generaţii de profesionişti legaţi de cea mai performantă tehnică de luptă din forţele aeriene. M-am bucurat, alături de ei, de succesele , bucuriile şi împlinirele lor. In Forţele Aeriene au constituit modele  de ofiţeri de comandă şi stat major. Au fost vremuri frumoase dar timpul a trecut prea repede. Poveştile au acaparat audienţa, uneori amintirile năvăleau peste ei şi întrerupeau şirul prezentărilor. Mi-am împovărat spiritul cu o sumedenie de poveşti frumoase de viaţă, amintiri plăcute şi multă recunoştinţă. A fost o zi cu împliniri, gânduri şi dorinţe. Pentru profesorii şi colegii, plecaţi în veşnicie, s-a păstrat un moment de reculegere. Azi , la Braşov, în Academia forţelor Aeriene, s-au scris momente emoţionante generate de nostalgia trecutului şi împlinirile prezentului. Am trăit momente de mare bucurie alături de aceşti bravi comandanţi care au purtat cu mândrie peste 40 de ani, uniforma Armatei Române şi au slujit necondiţionat, destinele libere ale acestei Naţiuni. S-au rememorat amintiri dragi, întâmplări şi chipuri de neuitat ale celor care le-au dăruit necondiţionat zestrea lor profesională şi umană: col. Prof. Manolache Jenică, col.prof. Vasilache Constantin, Col.prof.dr. Pană Nestor, Col. prof. Deciu Marian, col. prof. Nicolescu Gheorghe, col.prof. Leahu Mihail, Col. prof. Leca Constantin, col.prof.univ.dr. Bălăşescu Ion, col.prof. Gogescu Mihai, col.prof. Moştoflei Constantin, gl.mr.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu. Peste o lună, peste un an, sau cine ştie când, ne vom revedea. Ne-a fost şi ne este uşor să fim credincioşi ţării noastre! Am încercat să promovez în acest joc al cuvintelor, sensurilor şi percepţiilor, ceea ce simt pentru ei, pentru că Dumnezeu mi i-a scos în cale, fapt pentru care, am venit să le mulţumesc în numele camarazilor, dascăli. Am urcat cu toţii scara vieţii, am învăţat să dăm, cu demnitate, „bună ziua” la toată Naţiunea Română cu certitudinea că atunci când vom coborâ, va avea cine să ne răspundă! Această atitudine, îmi dă speranţa că vom fi , în continuare, trataţi cu aceeaşi demnitate.
Am onoarea să vă salut, şi vă doresc tot binele din lume.
Indrumătorul grupei, "Cpt, lector univ". Petrişor Mandu
 duminică, 24 august 2014

CHEIA SUCCESULUI STÂNGII, DIN PRIMUL TUR


MOTTO: "11 POZE FAC CÂT  100.000 DE PALAVRE"

Aceste TEME majore ar trebui să constituie esenţa mesajului politic electoral al formaţiunii USD , în frunte cu PSD. Candidatul acestei Alianţe de Centru - Stânga nu trebuie decât să susţină acest mesaj sub formă de "proiect managerial"cu detaliile aferente. Constituindu-se într-o singură voce electorală, se poate vorbi despre o strategie de succes, din primul tur!

Prof.univ.dr.gl.mr.r. Petrişor Mandu